The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8043 of 10246
Sender Date Recipient
De Massmanske Søndagsskoler [+]

Sender’s Location

København

4.5.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af diplomet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this diploma is not available at the moment.

See Original

Høivelbaarne Herr Conferentsraad
ALBERT THORVALDSEN,
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Commandeur og Ridder af flere Ordener &c. &c.,
Danmarks Kunstner,
udnævner

SELSKABET FOR DE MASSMANNSKE SØNDAGSSKOLER,
erkjendende Kunstens store Indvirkning paa Haandværkernes Forædling,
Ifølge eenstemmig Beslutning,
herved til sit

FØRSTE ÆRESMEDLEM.

–––––––––––––––––––––––––––––––

KJØBENHAVN, den 4. Mai 1839.
Under Selskabets Segl og Directionens Underskrift.

B Münter

Aalborg. Hammerich Hetsch KHHegelund. A Lystrup Dienhoff CGHummel. Daensen[?]


[i rødt segl:]
De
Massmannske
Søndags
Skoler


Trykt i det Berlingske Bogtrykkeri i Kjøbenhavn.

General Comment

De fortrykte dele af dette diplom er markeret med gråt.

Archival Reference
N351
Subjects
Thorvaldsen's Honorary Titles
Works
Last updated 18.11.2014 Print