The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7895 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

11.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Efter den ene af Formændenes, Hr Professor Clausens, Ønske indbydes herved til et Møde, i Morgen (Løverdag) Eftermiddag Kl. 5, i Finantsdeputationens Locale.
d 11 Januar 1839
Collin

Hr Professor Thiele
” Høyen møder.
” Freund
” Hetsch skal have den Ære at møde Hetsch
” Schouw ligl. Schouw.
Billedhugger Bissen
[xxxxxxxx] Gamst
Kammerjunker Scavenius. Vil see, om jeg i Eftermiddag kan møde. men tvivle derover [xxxxxxx]
Grosserer Puggaard møder H. Puggaard
Oberst Prangen
Kancelliest[?] Thomsen
Etatsraad Koch.

General Comment

Mødeindkaldelse fra Collin med påtegninger fra blandt andre N.L. Høyen, G.F. Hetsch, J.F. Schouw, H.W. Bissen og Hans Puggaard.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 103
Last updated 19.05.2011 Print