The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7898 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Hjort [+]

Sender’s Location

København

11.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dedikationen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

En dedikation i et hæfte til Thorvaldsen.

Da jeg nu en Gang er kommen paa Gled mod at præsentere Dem mine Bøger, saa tillader jeg mig endnu til Afsked at sende denne lille Samling.

Jeg henlever med den inderligste Højagtelse


Kbhvn. D. 11 Jan.
1839.
 
S.T. Hr.
Conferenzraad Ridder
Thorvaldsen
Deres
Meget hengivne
P: Hjort
General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i Hjorts publikation: Psalmer og Bønner udvalgte og lempede efter vor Tids Trang til Brug saavel ved Underviisning som ved huuslig Andagt, København 1838. Skriftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M875,7.
Salmehæftet rummer også en trykt dedikation til biskop J.P. Mynster.

Archival Reference
M875,7
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen and Christianity · Thorvaldsen's Book Collection
Last updated 20.10.2014 Print