The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10175 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Flyve-Posten
Just Mathias Thiele
5.1.1850 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

(...)

Thorvaldsens Arbeider og Livsforhold i Tidsrummet 1828-44. T. I-II. Af J. M. Thiele. 2 voll, 4to, ogsaa under Titel: den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker. T. 111.—V.

At ovennævnte Værk ville i Slutningbindets 18 Hefter (98 Kobbere med Text) fra Januar d. A. blive de ærede Subskribenter tilbragte med eet Hefte a 1 Rbd. hver Maaned. For Dem, som matte ønske at tiltræde Subskriptionen, tjener det til Underretning, at Prisen paa 1ste Bind af Værket under førstnævnte Titel (108 Kobbere med Text) er 20 Rbd., naar man henvender sig til Udgiveren,

J. M. Thiele, Charlottenborg.

(...)

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Flyveposten 5.1.1850.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1850, Flyveposten 5.1
Persons
Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Last updated 21.12.2015 Print