Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10175 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Flyve-Posten
Just Mathias Thiele
5.1.1850 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

(...)

Thorvaldsens Arbeider og Livsforhold i Tidsrummet 1828-44. T. I-II. Af J. M. Thiele. 2 voll, 4to, ogsaa under Titel: den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker. T. 111.—V.

At ovennævnte Værk ville i Slutningbindets 18 Hefter (98 Kobbere med Text) fra Januar d. A. blive de ærede Subskribenter tilbragte med eet Hefte a 1 Rbd. hver Maaned. For Dem, som matte ønske at tiltræde Subskriptionen, tjener det til Underretning, at Prisen paa 1ste Bind af Værket under førstnævnte Titel (108 Kobbere med Text) er 20 Rbd., naar man henvender sig til Udgiveren,

J. M. Thiele, Charlottenborg.

(...)

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Flyveposten 5.1.1850.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1850, Flyveposten 5.1
Personer
Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 21.12.2015 Print