Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10176 af 10246
Afsender Dato Modtager
Thomas Christian Thomsen April 1850 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det dokument, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Gips-Afstöbninger af Thorvaldsens Værker,

som, ifølge den Thorvaldsens Museum tilstaaede Eneret, kunne erholdes til vedføiede Priser hos
Museets Gipser Thomsen, Gammelstrand Nr. 14.

Anmærkning. Afstöbningerne ere paa Bagsiden forsynede med 2 Tinstempler, i hvilke: ”Thorvaldsens Museum” og ”Eneret”

A. Afstöbninger, som forefindes i Udsalget.

Statuer:
Hebe. 5 Fod höi
Den triumpherende Amor. 4 F. 7 T. h
Amor med Lyren, siddende. 1 F. 11 T. h
Amor med Buen, staaende. 3 F. 2 T. h
En lille Pige, staaende. (Georgine Russel.) 3 F. 2 T. h
Thorvaldsen. (Skizze.) 2 F. h
Buste af Holberg. 21½ T. h
Rbd.
50
60
10
9
9
3
5
Mk


Reliefer:
Musernes Dands til Apollos Spil. 61 Tommer langt. 28 T. höit.
Minerva tildömmer Ulysses Achil’s Vaaben. 48 T. l. – 26 T. h.
Victoria, skrivende paa et Skiold. 25 T. br. – 32 T. h.
Gratierne og den lyrespillende Amor. 39 T. br. – 48 T. h.
Amor med en Svane, og Drenge som plukke Frugt. (Sommeren.) 26½ T. l. 20½ T. h.
Amor og den lille Bacchus, som presse Druer. (Efteraaret.) 26½ T. l. – 20½ T. h.
Amor hos Anakreon. (Vinteren.) 27½ T. l. – 20 T. h.
Kiærlighedens Aldre. 57 T. l. – 20 T. h.
Hyrdinden med Amorin-Reden. 22½ T. br. 23 T. h.
Amor, som tæmmer Löven. 25 T. l. – 48½ T. h.
Den triumpherende Amor paa Löven. 25½ T. l. – 22 T. h.
Amor paa en Svane, afskydende en Piil. 26½ T. l. – 22 T. h.
Amor, som opvækker Psyche. 35 T. l. – 22 T. h.
Amor, som drikker hos Bacchus. 35 T. l. – 24 T. h.
Amor og Hymen, som spinde Livets Traad. 23 T. l. – 17 T. h.
Amor og Ganymedes, som kaste Tærninger. 24 T. l. – 17 T. h.
Amor med Rosen for Jupiter og Juno. 24½ T. l. – 14 T. h.
Amor bunden hos Gratierne. 27 T. l. – 14 T. h.
Pan lærer en lille Satyr at spille paa Rörflöite. 30 T. l. – 19 T. h.
En Bacchantinde og en lille Satyr med en Drueklase. 30 T. l. – 19 T. h.
Mercur bringer den lille Bacchus til Ino. 19 T. br. – 18½ T. h.
Kunsten og den lysbringende Genius. (A genio lumen.) 25 T. l. – 20 T. h.
Svævende Genier. 20 forskiellige. 4½ T. br. – 7 T. h. Stykket.
Maria med Christusbarnet og Johannes. 21 T. br. – 26 T. h.
Christi Daab. 21 T. br. – 27 T. h.
Christus velsigner Börnene. 21 T. br. – 23 T. h.
Tre svævende Engle. 19 T. br. – 16½ T. h.
Tre syngende Engle. 16½ T. l. – 15 T. h.
Tre spillende Engle. 16½ T. l. – 15 T. h.
Barnets Skytsengel. 20 T. br. – 26 T. h.
Den christelige Kiærlighed. (Caritas.) 19 ½ T. br. 26 T. h.
Rbd.
14
11
4
18
3
3
3
8
4
2
3
3
4
4
2
2
2
4
4
4
2
3

3
3
3
2
2
2
2
2
Mk


3
3

3


3
3


33
3
3

Afrundede foroven:
Amor, som skriver Jupiters Love. 25 T. l. – 17½ T. h.
Amor med Hunden. 22 T. l. – 15½ T.
Amor med Nettet. 22½ T. l. – 17 T. h.
Rbd.
3
2
2
Mk


Medailloner:
Erato og Amor. 22 T. Diameter.
Perseus bortförer Andromeda paa Pegasus. 29 T. D.
22 mythologiske Fremstillinger. (Ovale.) 9½ T. br. – 13 T. h. Stykket.
Natten. 31 T. D.
Dagen. 31 T. D.
Nvaarets Genius. 22 T. D.
De 4 Aarstider. 27 T. D. à 3 Rbd.
De 4 Evangelister. 21 T. D. à 2 Rbd.
Rbd.
2
5
1
5
5
2
1
8
Mk3
3
3

B. Afstöbninger, som paa Bestilling kunne erholdes af de i Museet
opbevarede Former.

Statuer:
De tre Gratier (Den i 1842 omarbeidede Gruppe.) 5 F. – 5½ T. höi.
Venus med Æblet. 5 F. – 1 T. h.
Mercur som Argusdræber. 5 F. – 5½ T. h.
Ganymedes, som giver Örnen Drikke. 2 F. 9 T. h. – 3 F. 5 T. l.
Ganymedes skiænkende. 4 F. – 2 T. h.
Et Barn som Psyche med Amors Piil. 3 F. 4 T. h.
Christus. 11 F. h.
Kong Christian IV. 6 F. – 10 T. h.
Kong Frederik VI. Skizze. 1 F. – 5½ T. h.
Goethe, staaende. Skizze. 2 F. – 2½ T. h.
Goethe, siddende. Skizze. 4 F. – 5½ T. h.
Rbd.
150
50
65
60
25
8
350
100
3
3
3
Mk


Buster:
Kong Christian VIII;
Dronning Caroline Amalie
Byron
Samme i Brystbillede med Kappe
Napoleon. Colossalt Brystbillede paa Örnen
En Albanerinde
Maske af Christus
Rbd.
3
3
3
5
14
3
3
Mk


Reliefer:
Minerva, som afslörer Lasten. 26 T. br. – 29 T. h.
Amor og Hymen svævende. 23 T. br. – 28 T. h.
Amor bekrandsende Hygiæa. (Afrundet foroven.) 24 T. br. – 23½ T. h.
Amor og Psyche svævende. 23 T. br. – 28 T. h.
Amor, som forlader den sovende Psyche. 24 T. l. – 19½ T. h.
Psyche, som vækker den sovende Amor. 24 T. l. – 19½ T. h.
En Faun og en Bacchantinde dandsende (imod hinanden). 24 T. br. – 28 T. h.
Et lignende Par (omslyngende hinanden). 26 T. br. – 29 T. h.
Dödens Genius. 30 T. br. – 33½ T. h.
Rebekka og Elieser ved Brönden. 70 T. l. – 36 T. h.
Tobias, som helbreder sin blinde Fader. 75 T. l. – 39 T. h.
Christus 12 Aar gammel i Templet. 28 T. br. – 32 T. h.
Christus og Samaritanerinden. 27 T. br. – 29 T. h.
Christus velsigner Börnene. Skizze. 29 T. l. – 17 T. h.
Christus overdrager Petrus Kirkens Styrelse. 68 T. l. – 24 T. h.
Hans Madsen for Johan Rantzau. 37½ T. br. – 52½ T. h.
6 Reliefer til Monumentet over Frederik VI. Omtr. 16 T. br. – 23 T. h. Stykket.
Rbd.
3
3
2
3
4
4
3
3
6
20
50
5
5
3
15
18
3
Mk
3

3

Medailloner:
Amor ridende paa en Svane. 30 T. Diameter.
Amors Svanesang. 36 T. D.
Hymen svævende med 2 Fakler. 36 T. D.
De 3 dannende Kunsters Genier. 30 T. D.
Poesiens og Musikens Genier. 30 T. D.
- Tragediens og Comediens Muser. 30 T. D.
Steffens’s Hoved. 18 T. D.
Rbd.
3
4
4
4
4
4
2
Mk
3
3
3I samme Udsalg kunne fölgende Afstöbninger af Prof. Bissens Statuer
erholdes:

En Fisker. 5 Fod h.
Amor slibende sin Piil. 2 F. – 7 T. h.
Amor afskydende sin Piil. 3 F. – 2 T. h.
En skiænkende Valkvrie. 3 F. h.
Rbd.
20
10
15
8
MkKiöbenhavn April 1850.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i forbindelse med salg af gipsafstøbninger af Thorvaldsens værker fra Thorvaldsens Museum.

Arkivplacering
Gipser Thomsen: Gips-Afstøbninger af Thorvaldsens Værker, 1850
Emneord
Thorvaldsens værker, salg ved andre
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.11.2015 Print