The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9546 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Den Frisindede [+]

Sender’s Location

København

30.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

‒ Obduktionen over Thorvaldsens afsjælede Legeme afgav det Resultat, at Døden „synes at være udgaaet fra Brystet, navnligen fra Hjertet.” Vi henvise forøvrigt til den nærmere Beretning derom i „Fædrelandet”, ligesom vi ogsaa maae henlede Opmærksomheden paa Thorvaldsens Testament og Gavebrev, hvorom kan læses i den „Berl. Tid.”

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Den Frisindede, 10de Aarg. No. 37.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Den Frisindede 30.3.
Subjects
Thorvaldsen's Post-Mortem
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 06.04.2015 Print