The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9547 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Den Frisindede [+]

Sender’s Location

København

30.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

‒ Overlæge Jacobsen har i en Artikel i Onsdagsnumret af „Fædrelandet” „om Thorvaldsens sygdom” stræbt uden Bitterhed at møde nogle Ytringer i nævnte Blad i Anledning af hans Forhold til Thorvaldsen som Læge. ‒ Det er at vente, at Etatsraad Bang ikke vil undlade at fremkomme med en Erklæring, hvortil Hr. Jacobsen opfordrer ham, for at udøve en meget beroligende Indflydelse paa den offentlige Mening.”

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Den Frisindede, 10de Aarg. No. 37.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Den Frisindede 30.3.
Subjects
Thorvaldsen's Death, On the Cause of
Persons
Ole Bang · Johan Peter Jacobsen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 06.04.2015 Print