30.3.1844

Sender

Redaktørerne ved Den Frisindede

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

‒ Obduktionen over Thorvaldsens afsjælede Legeme afgav det Resultat, at Døden „synes at være udgaaet fra Brystet, navnligen fra Hjertet.” Vi henvise forøvrigt til den nærmere Beretning derom i „Fædrelandet”, ligesom vi ogsaa maae henlede Opmærksomheden paa Thorvaldsens Testament og Gavebrev, hvorom kan læses i den „Berl. Tid.”

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Den Frisindede, 10de Aarg. No. 37.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Den Frisindede 30.3.

Subjects

Persons

Last updated 06.04.2015