The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9808 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Berlingske Tidende 25.11.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsens Museum. Alt hvad der endnu var tilbage i Rom af Thorvaldsens Eiendele, der alle tilfalde Museet, som hans Universalarving, er, som bekjendt, ankommet hertil med Fregatten “Gefion”, og er nu udlosset og bragt deels til Museet, deels til hans forrige Ateliers paa Charlottenborg, forsaavidt det nemlig var ufuldendte Marmorarbeider, der, i Følge hans Testament, skulle, paa Museets Bekostning, fuldføres under Professors Bissens Bestyrelse. Denne sidste Transport, der var meget større end nogen af de forrige, indeholder, foruden hans egne Arbeider, af Statuer, Basreliefs og af Büster, Antiker, Malerier, Kobbere, Lithographier, Haandtegninger, Breve og Digte til ham, mange Doubletter af de Sager, hvoraf Museet allerede er i Besiddelse, f. Ex. Apostlerne. Ogsaa Ting, som hørte til den udødelige Kunstners tarvelige Bohave og Klædning, ere af den danske Kunstagent i Rom, Bravo, der har forestaaet det Heles Samling, Indpakning og Afsendelse, omhyggeligen samlede og hidsendte.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 25.11.1844.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 25.11.
Persons
H.W. Bissen · Johan Bravo · Bertel Thorvaldsen
Last updated 07.03.2016 Print