The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9809 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Sender’s Location

Antagelig København

28.11.1844 - 29.11.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaaren / Hr Conferentsraad Collin / Storkors af Dannebr Dbm / pp.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høivelbaarne Hr Conferentsraad!

Af et Brev fra Bravo, som indeholder en god deel Commissioner til Forskiellige har jeg udskrevet det, som interesserer DHrr. Executores, da jeg ikke kan undvære Brevet og Meddelelserne angaaende Boet dog ere af den Natur at De, idetmindste indtil videre, maa haves ved Haanden i et næste Møde.

Deres ærbødigste
Thiele

d. 28d Nov. 1844.

Jeg kan ikke stemme for Anvendelsen af de 200 Scudi til Frue Paulsen. Jeg synes hun har faaet meer end nok i Forhold til hendes Opførsel under Boet.

Schouw

d. 29 Novb 1844.

Heller ikke for Udlevering af Haandtegninger, der tilhøre Museet, kan jeg stemme. –

Jeg troer ikke at det har været DHrr Executores Mening, at Gaven til Fru P: skulde have et saadant Omfang og jeg frygter for, at naar endog dette var indrømmet, kunde der let følge andre Ønsker, saa at man dog maa vise, at det giorte Tilbud har en Grændse.

Th

Hvad Frisen angaaer er jeg af Pr. Schouws Mening, men en lille Haandtegning synes mig man burde sende Thorwaldsens Datter – Bissen

Enig med Professor Bissen – Kierullf

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 228
Last updated 13.07.2011 Print