No. 7295 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aftonbladet [+]

Sender’s Location

Stockholm

24.5.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

[...]

Thorwaldsen, som denna vår ämnat göra ett besök i Danmark, har, i anseende till den kalla väderlek som råder både i Italien och Norden, beslutit att tills vidare inställa denna resa. Akademien St. Luca i Rom har, till erkänsla för den store konstnärens mångåriga oegenyttiga bemödanden för denna inrättnings bästa, öfver honom låtit slå en guldmedalj, som tillställdes honom den 29 April. Den förställer på ena sidan den helige Lucas, efter en basrelief af Thorvaldsen, samt har på den andra följande inskrift: Alberto Thorwaldsen, Sculptori celeberrimo sodali bene merenti. Ex decret. academiæ MDCCCXXXVII. En sådan utmärkelse, att denna akademi låtit enkom pregla en medalj till en konstnärs ära, och till på köpet en utlännings, har ännu ej blifvit någon bevisad.

[...]

General Comment

Denne notits blev publiceret i den svenske avis Aftonbladet 24.5.1837.

Subjects
Cancelled Journeys to Denmark
Persons
Accademia di San Luca · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 12.09.2017 Print