Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7240 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Aftonbladet [+]

Afsendersted

Stockholm

24.5.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til denne avisnyhed er under udarbejdelse.

Se original

[...]

Thorwaldsen, som denna vår ämnat göra ett besök i Danmark, har, i anseende till den kalla väderlek som råder både i Italien och Norden, beslutit att tills vidare inställa denna resa. Akademien St. Luca i Rom har, till erkänsla för den store konstnärens mångåriga oegenyttiga bemödanden för denna inrättnings bästa, öfver honom låtit slå en guldmedalj, som tillställdes honom den 29 April. Den förställer på ena sidan den helige Lucas, efter en basrelief af Thorvaldsen, samt har på den andra följande inskrift: Alberto Thorwaldsen, Sculptori celeberrimo sodali bene merenti. Ex decret. academiæ MDCCCXXXVII. En sådan utmärkelse, att denna akademi låtit enkom pregla en medalj till en konstnärs ära, och till på köpet en utlännings, har ännu ej blifvit någon bevisad.

[...]

Generel kommentar

Denne notits blev publiceret i den svenske avis Aftonbladet 24.5.1837.

Emneord
Aflyste rejser til Danmark
Personer
Accademia di San Luca · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 12.09.2017 Print