24.5.1837

Afsender

Redaktørerne ved Aftonbladet

Afsendersted

Stockholm

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Resumé

Kommentarerne til denne avisnyhed er under udarbejdelse.

Dokument

[...]

Thorwaldsen, som denna vår ämnat göra ett besök i Danmark, har, i anseende till den kalla väderlek som råder både i Italien och Norden, beslutit att tills vidare inställa denna resa. Akademien St. Luca i Rom har, till erkänsla för den store konstnärens mångåriga oegenyttiga bemödanden för denna inrättnings bästa, öfver honom låtit slå en guldmedaljI, som tillställdes honom den 29 April. Den förställer på ena sidan den helige Lucas, efter en basrelief af Thorvaldsen, samt har på den andra följande inskrift: Alberto Thorwaldsen, Sculptori celeberrimo sodali bene merenti. Ex decret. academiæ MDCCCXXXVIIII. En sådan utmärkelse, att denna akademi låtit enkom pregla en medalj till en konstnärs ära, och till på köpet en utlännings, har ännu ej blifvit någon bevisad.

[...]

Generel kommentar

Denne notits blev publiceret i den svenske avis Aftonbladet 24.5.1837.

Emneord

Personer

Værker

F8 Medaljens forside: Evangelisten Lukas. Medaljens bagside: Indskrift, 1836, inv.nr. F8

Kommentarer

  1. Dvs. medaljen F8.

  2. Inskriptionen på medaljen gengives ikke helt ordret, se gengivelsen af medaljen F8.
    Årstallet er bl.a. 1836 og ikke, som det oplyses her, 1837.

Sidst opdateret 12.09.2017