The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6969 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Sender’s Location

København

15.12.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Dansk Kunst.
–––––––

Medailleur Christensen arbeider for Tiden paa Modellen til en Medaille i Anledning af Thorvaldsens til Danmark hjemsendte Arbeider. Dette Sujet, som af Kunstacademiet er bleven Kunstneren opgivet, har han paa en sindrig Maade behandlet saaledes. Paa Aversen sees Thorvaldsens Portrait i Profil efter Bissens Buste. Paa Reversen seer man i Midten af Medaillen Dana, en siddende majestætisk Figur med Ærekrands om Hovedet og et Vaabenskjold ved Siden, modtage Thorvaldsens Amor i sine Arme af en paa en Delphin hvilende Nymphe. I Baggrunden gynger et Skib paa Bølgerne, og i Randen af Medaillen fremstilles de vigtigste af Thorvaldsens Arbeider i Basrelief.

[…]

General Comment

Denne kunstnyhed blev bragt i tidsskriftet Dansk Kunstblad, 1. Bd., Nr. 18, 15.12.1836.

Subjects
Medals with Thorvaldsen motifs
Persons
H.W. Bissen · Christen Christensen
Works
Last updated 27.05.2018 Print