Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7022 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Afsendersted

København

15.12.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Dansk Kunst.
–––––––

Medailleur Christensen arbeider for Tiden paa Modellen til en Medaille i Anledning af Thorvaldsens til Danmark hjemsendte Arbeider. Dette Sujet, som af Kunstacademiet er bleven Kunstneren opgivet, har han paa en sindrig Maade behandlet saaledes. Paa Aversen sees Thorvaldsens Portrait i Profil efter Bissens Buste. Paa Reversen seer man i Midten af Medaillen Dana, en siddende majestætisk Figur med Ærekrands om Hovedet og et Vaabenskjold ved Siden, modtage Thorvaldsens Amor i sine Arme af en paa en Delphin hvilende Nymphe. I Baggrunden gynger et Skib paa Bølgerne, og i Randen af Medaillen fremstilles de vigtigste af Thorvaldsens Arbeider i Basrelief.

[…]

Generel kommentar

Denne kunstnyhed blev bragt i tidsskriftet Dansk Kunstblad, 1. Bd., Nr. 18, 15.12.1836.

Emneord
Medaljer med Thorvaldsen-motiver
Personer
H.W. Bissen · Christen Christensen
Værker
Sidst opdateret 27.05.2018 Print