The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6415 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 20.3.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn den 20de Marts 1834. ‒ Ifølge de nyeste Efterretninger fra Rom var Thorvaldsen beskjæftiget med Udførelsen af et nyt Basrelief: “Retfærdigheden.” Petzholdt havde fuldendt et smukt Landskab af Egnen ved O[l]evano og Küchlers sidste Arbeide var et ypperligt opfattet Portrait af vor unge reisende Landsmand, Digteren H.C. Andersen.

‒ Sidste Juleaften vare, som sædvanligt, alle i Rom værende Danske, Norske og Svenske samlede til et Julegilde, til hvilket Andersen havde skrevet en Sang, efter hvilken Sjette Frederiks og Carl Johans Skaaler med Enthusiasme bleve udbragte. Det fjerne Rom havde her gjenforenet Skandinavien. Gildet stod i Villa Borghese; et stort Laurbærtræ med Oranger var Nordboernes Juletræ, og i Sydens dunkle grønne Skov og den sommervarme Aften dvælede Tanken ved Norden. ‒ Strax efter Tilendebringelsen af det romerske Carneval reiste vore trende Landsmand Hertz, Zeuthen og Andersen i Selskab sammen til Nea[]el.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, Ottende Aargang, No. 56.
Se mere under 1.1. – 8.1.1834 for flere detaljer om værket “Retfærdigheden”, også kaldet “Nemesis”.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1834, Kjøbenhavns-Posten 20.3.
Subjects
Christmas
Persons
H.C. Andersen · Albert Küchler · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 04.03.2015 Print