20.3.1834

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Kjøbenhavn den 20de Marts 1834. ‒ Ifølge de nyeste Efterretninger fra Rom var Thorvaldsen beskjæftiget med Udførelsen af et nyt Basrelief: “Retfærdigheden.” Petzholdt havde fuldendt et smukt Landskab af Egnen ved O[l]evanoI og Küchlers sidste Arbeide var et ypperligt opfattet Portrait af vor unge reisende Landsmand, Digteren H.C. Andersen.

‒ Sidste Juleaften vare, som sædvanligt, alle i Rom værende Danske, Norske og Svenske samlede til et Julegilde, til hvilket Andersen havde skrevet en Sang, efter hvilken Sjette Frederiks og Carl Johans Skaaler med Enthusiasme bleve udbragte. Det fjerne Rom havde her gjenforenet Skandinavien. Gildet stod i Villa Borghese; et stort Laurbærtræ med Oranger var Nordboernes Juletræ, og i Sydens dunkle grønne Skov og den sommervarme Aften dvælede Tanken ved Norden. ‒ Strax efter Tilendebringelsen af det romerske Carneval reiste vore trende Landsmand Hertz, Zeuthen og Andersen i Selskab sammen til Nea[]elII.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, Ottende Aargang, No. 56.
Se mere under 1.1. – 8.1.1834 for flere detaljer om værket “Retfærdigheden”, også kaldet “Nemesis”.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1834, Kjøbenhavns-Posten 20.3.

Subjects

Persons

Works

A364 Nemesis med straffens og belønningens genier, 1834, inv.nr. A364

Commentaries

  1. Der mangler et bogstav i den trykte tekst, men der er nok tale om Olivano.

  2. Der mangler et bogstav i den trykte tekst, men der er nok tale om Neapel, dvs. Napoli.

Last updated 04.03.2015