Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6415 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 20.3.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn den 20de Marts 1834. ‒ Ifølge de nyeste Efterretninger fra Rom var Thorvaldsen beskjæftiget med Udførelsen af et nyt Basrelief: “Retfærdigheden.” Petzholdt havde fuldendt et smukt Landskab af Egnen ved O[l]evano og Küchlers sidste Arbeide var et ypperligt opfattet Portrait af vor unge reisende Landsmand, Digteren H.C. Andersen.

‒ Sidste Juleaften vare, som sædvanligt, alle i Rom værende Danske, Norske og Svenske samlede til et Julegilde, til hvilket Andersen havde skrevet en Sang, efter hvilken Sjette Frederiks og Carl Johans Skaaler med Enthusiasme bleve udbragte. Det fjerne Rom havde her gjenforenet Skandinavien. Gildet stod i Villa Borghese; et stort Laurbærtræ med Oranger var Nordboernes Juletræ, og i Sydens dunkle grønne Skov og den sommervarme Aften dvælede Tanken ved Norden. ‒ Strax efter Tilendebringelsen af det romerske Carneval reiste vore trende Landsmand Hertz, Zeuthen og Andersen i Selskab sammen til Nea[]el.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, Ottende Aargang, No. 56.
Se mere under 1.1. – 8.1.1834 for flere detaljer om værket “Retfærdigheden”, også kaldet “Nemesis”.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1834, Kjøbenhavns-Posten 20.3.
Emneord
Jul
Personer
H.C. Andersen · Albert Küchler · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 04.03.2015 Print