The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6217 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

1.10.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

A list of the works by Thorvaldsen that have come to Copenhagen with the corvette Galathea.

See Original

‒ Efterat Corvetten Galathea var ankommen hertil med vor Thorvaldsens før omtalte Arbejder og flere Kunstsager, have Vedkommende, til hvem disse Skattes Modtagelse var betroet, affattet en Fortegnelse over Samme, der afgiver følgende Resultat: A) Arbejder i Marmor: a) Statuer: Christus (til Metropolitankirken); Daabens Engel (Døbefond); Mars og Amor (colossal Gruppe); Merkur; En Døbefond; Den knælende Ganymed (2 Exemplarer); Den staaende Ganymed (2 Expl.); b) Basrelieffer: Jesu Daab og Nadverens Indstiftelse (modellerede i Kjøbenhavn i 1819 og 20 og bestemte til Metropolitankirken); 19 Stykker af Friesen: Alexanders Triumphindtog i Babylon (bestemt til Christiansborg Slot); Nessus og Deianira; Jupiter og Nemesis, Æsculap og Hygæa, Herkules og Hebe, og Minerva og Prometheus (en Gjentagelse af de 4 runde Basrelieffer, der findes paa Christiansborgs Slots Facade); Basrelieffet Gratierne; Musernes Dands paa Helikon; Monument over Baronesse Schubart; Natten og Dagen; c) Büster, 6 i Tallet. ‒ B) Arbejder, som ikke ere udførte i Marmor: Johannes den Døber, der prædiker i Ørkenen, Fronton til Metropolitankirken (terra cotta); En anden Fronton (i do.); Basreliefferne: Tobias; Anakreon og Amor; En Hyrdinde med en Amorin-Rede; Amor med Løven; Amor karesserer en Hund; Amor filerer et Næt for at fange Psyche; Jupiter dicterer Amor Love; Hymen og Amor; En gammel Satyr lærer en ung Faun at blæse Fløjte; Ganymed og Amor spille Tærninger; Amor beder Jupiter og Juno om at Rosen maa være den skjønneste blandt Blomsterne; Gratierne der have fanget Amor; samt 6 andre ubenævnte Basrelieffer; Gruppen: Achilles og Penthiselea; 8 Büster i Gibs; Hesten til Poniatowskys Monument, i Gibs; Statue i Gibs af Hds. K. H. Prindsesse Caroline Amalia; 14 Figurer i Gibs (Gjentagelse af Frontonen til Metropolitankirken); et betydeligt Antal Antiker og Afstøbninger efter Antiker; og 4 store Gibsafstøbninger fra Museet i Neapel til det kgl. Kunstakademie. Foruden disse Kunstsager har Corvetten tillige hidbragt et Par Kasser med Malerier af danske Kunstnere i Rom (Blunch, Küchler o. Fl.)

General Comment

Denne tekst blev trykt i Dagen, Nr. 234. 1833.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1833, Dagen 1.10.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
Ditlev Blunck · Caroline Amalie · Albert Küchler · Józef Poniatowski · Jacqueline Schubart · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 19.04.2017 Print