The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5956 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

6.12.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

  Nyheds-Post

–––––––––

Kjøbenhavn den 6te December. – Af en Privat-skrivelse fra Rom, dateret 1ste Novbr. 1832: “Thorvaldsen er endnu ikke kommen tilbage hertil, og har heller ikke skrevet til Nogen, saa at man ikke veed hvor han for Tiden er, eller naar han kommer. Før sin Afrejse herfra har han gjort sit Testamente, hvori han testamenterer sin Maleri- og Myntsamling, tilligemed alle sine øvrige Kunstskatte, til sit Fædreland, med det Ønske, at de efter hans Død maae blive opbevarede i Kjøbenhavn i et eget Lokale. 20,000 Scudi ere udsatte for hans Datter, af hvilke hun skal nyde Renterne, og efter hans Død skal ogsaa hans øvrige Formue udsættes for hende; men hvis hun skulde døe uden Livarvinger, skal Kapitalen anvendes til Anskaffelse af Kunstsager for at forøge Thorvaldsens Museum. – De tvende danske Lærde, Dr. Forchhammer og Dr. Gese, ere i Sommer tagne over til Grækenland, og ventes i Vinter tilbage til Rom. – Bissens Paris er nu afstøbt i Gibs og han skal til at udføre den i Marmor. Hans Basrelief: “Herkules, som qvæler Slangerne”, er under Arbejde. – Küchler arbejder paa et stort Malerie, forestillende “Joseph, som fortæller sine Brødre Drømmen.” Han foretog i August, i Forening med Sonne og Constantin Hansen, en Fodtour over Bjergene til Terracina; Christensen og Petzholdt fulgte dem til Tivoli, hvor den Førstnævnte blev syg og først efter en Maaneds Forløb kunde vende tilbage til Rom. I Tivoli arbejdes der nu paa at give Teverone et andet Løb, da man befrygter at den ellers vil undergrave Husene. Derfra gik de til Palestrina, Frascati, det gamle Tuskulum og Albano, hvor Halvdelen af Curiaziernes Grav nylig er bleven restaureret, Veletri, Nerma med sine interessante cyclopiske Mure og Sezza, hvorfra de over Piperno kom til Terracina. Sonne forblev i Albano, for at optage Studier. Under sit Ophold i Tivoli har Petzholdt malet et stort Landskabsstykke. Christensen har nu snart fuldendt Stemplerne til Komet-Medaillen.”

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, Sjette Aargang, No. 190, 1832.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1832, Kjøbenhavns-Posten 6.12.
Subjects
Elisa Paulsen's Dowry · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
H.W. Bissen · Christen Christensen · P.W. Forchhammer · Albert Küchler · Elisa Paulsen · Fritz Petzholdt · Jørgen Sonne · Bertel Thorvaldsen
Last updated 23.08.2016 Print