The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4414 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

15.1.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Concerning the lading at Leghorn of Thorvaldsen’s artworks for the Academy of Fine Arts and the Church of Our Lady in Copenhagen.

See Original

Kjøbenhavnspostens Nyheder

[...]

Ifølge hertil indløbne Efterretninger har vor Landsmand Freund i Livorno besørget Indskibningen af 70 Kasser med Kunstsager til det herværende Kunstakademie (hvoriblandt Thorvaldsens Apostler til Frue Kirke og Afstøbninger af hans Værker). Hr. Freund agter derfra over Paris at begive sig til Kjøbenhavn.

[...]

General Comment

Denne notits udkom i Kjøbenhavns-Posten, 15.1.1828, 2. årgang, nr. 5.

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1828, Kjøbenhavns-Posten 15.1.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Hermann Ernst Freund · Kunstakademiet, København · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 20.01.2017 Print