The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 666 of 10247
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

31.5.1808 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

Thorvaldsen’s fame is growing; he is now mentioned in the French newspaper Le Moniteur Universel. The paper praises Mars Bringing Peace and writes that Thorvaldsen and Christian Daniel Rauch have made a drawing of a sepulchral monument to William Sidney Bowles, which his widow, Elizabeth Rushout, intends to place in the Protestant cemetary in Rome.

See Original

(...)

Den Danske Billedhugger Thorvaldsen begynder nu endelig ogsaa at faae Del i Monitørens Berømmelser, der hidtil syntes for evig forpagtede af Canova allene. Den roser hans Stykke i Gibs af Guden Mars, som overmaade dejlig. Ligeledes siges, at Thorvaldsen og Rauch have gjort Tegning til et Gravminde af stor Pragt og Skjønhed, som Enken af Sidney Bowles i Rom vil opsætte for sin Mage paa Protestanternes Kirkegaard nær Cestiusses Pyramide.

(...)

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Dagen 31.5.1808.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1808, Dagen 31.5.
Subjects
Funerary Monuments · Thorvaldsen and Canova
Persons
Antonio Canova · Elizabeth Grieve · Redaktørerne ved Le Moniteur Universel · Christian Daniel Rauch · Bertel Thorvaldsen
Last updated 18.02.2020 Print