The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 112 of 10246
Sender Date Recipient
Gotskalk Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

17.7.1797 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, som meddelelsen er trykt i.

Omnes
Abstract

Gotskalk Thorvaldsen advertises the sale of his son’s bust of A.P. Bernstorff, A856.

Kort før sin Reise til Italien haver min Søn B. Thorvaldsen forfærdiget den uforglemmelige Statsminister Grev Bernstorffs Brystbillede af Gibs naturlig Størrelse, og overdraget mig alene saa længe han er borte, at besørge samme Buste udgivet; skulde nogle af det høistærede Publicum vilde tegne sig for samme Buste, vilde de behage at melde dem paa Speilfabrikken paa Østergade No. 49, hvor Bustet kan tages i Øiesyn og hos mig Undertegnede; Prisen er 10 Rd. pr. Exemplar og udenbyes 8 Mk. mere for Kost og Indpakning.

G. Thorvaldsen, Billedhugger

boende i Amaliegade Litr. D. E. i Sidehuset paa venstre Haand.

General Comment

Dette er et trykt avertissement i Adresseavisen (egl. Kiøbenhavns Kongelig alene Priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger), 17.7.1797.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1797
Thiele
Gengivet og omtalt hos Thiele I, p. 117-118.
Subjects
Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Journey to Italy, 1796-1797 · Thorvaldsen's Works, Sale by Gotskalk Thorvaldsen
Persons
A.P. Bernstorff · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 29.06.2016 Print