17.7.1797

Sender

Gotskalk Thorvaldsen

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, som meddelelsen er trykt i.

Abstract

Gotskalk Thorvaldsen advertises the sale of his son’s bust of A.P. Bernstorff, A856.

Document

Kort før sin Reise til ItalienI haver min Søn B. Thorvaldsen forfærdiget den uforglemmelige Statsminister Grev BernstorffsII Brystbillede af GibsIII naturlig Størrelse, og overdraget mig alene saa længe han er borte, at besørge samme Buste udgivetIV; skulde nogle af det høistærede Publicum vilde tegne sig for samme Buste, vilde de behage at melde dem paa Speilfabrikken paa Østergade No. 49V, hvor Bustet kan tages i Øiesyn og hos mig Undertegnede; Prisen er 10 Rd. pr. ExemplarVI og udenbyes 8 Mk. mere for KostVII og Indpakning.

G. Thorvaldsen, Billedhugger

boende i Amaliegade Litr. D. E.VIII i Sidehuset paa venstre Haand.

General Comment

Dette er et trykt avertissement i Adresseavisen (egl. Kiøbenhavns Kongelig alene Priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger), 17.7.1797.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1797

Thiele

Gengivet og omtalt hos Thiele I, p. 117-118.

Subjects

Persons

Works

A856 A.P. Bernstorff, 1795, inv.nr. A856

Commentaries

 1. Thorvaldsen rejste med den danske fregat Thetis fra København 30.8.1796.

 2. Dvs. den nyligt afdøde danske udenrigsminister A.P. Bernstorff.
  Gotskalk Thorvaldsen kalder ham her “uforglemmelig”, hvilket ikke kun hentyder til den ligefremme betydning af ordet – som ikke kan glemmes – men også den ældre betydningsnuance – som ikke bør glemmes. Se Ordbog over det danske Sprog.

 3. Dvs. Thorvaldsen portrætbuste af A.P. Bernstorff, A856.

 4. Thorvaldsen havde efterladt en form af busten, så Gotskalk Thorvaldsen kunne sælge gipsafstøbninger deraf. Han havde dog ikke solgt særlig mange. I brev af 8.5.1797 fortæller han, at kun tre eksemplarer var blevet købt, heraf ét af kronprins Frederik (6.), se regningen af 3.11.1796.
  Senere i løbet af 1797 var der solgt 12 afstøbninger, se brevet af 9.12.1797.

 5. Ifølge folketællingen over København 1801 boede grosserer Johan Jacob Frølich (1746-1801) på adressen Østergade 49, men om det også var tilfældet i 1797, og om grosserer Frølich drev en spejlfabrik, vides p.t. ikke.

 6. Prisen for det eksemplar af portrætbusten, som Gotskalk Thorvaldsen havde solgt til kronprins Frederik året før, var netop 10 rigsdaler.

 7. Der menes antagelig omkostninger, se fx II Kost i Ordbog over det danske Sprog, hvor kost kan betyde betaling for forvoldt udgift.

 8. Nuværende Amaliegade 35 (man brugte før 1859 matrikelnumre som adresser i København).
  I sit brev af 1.11.1796 opgiver Thorvaldsens senior sin adresse som “Amaliegaden No 69 Ltr D E”.

Last updated 29.06.2016