The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2784 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

17.3.1821-26.12.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Accounts of repairs on a marble version of Cupid Triumphant, cf. A22, which had been damaged in the collapse of the floor in one of Thorvaldsen’s workshops 8.11.1820.

See Original
Amore Vincitore 209,,
   
Marzo  
   
Magg:o
   
   
   
Giug:o
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Lug:o
   
Agosto  
idem  
idem  
Novem.bre
idem  
idem  
idem  
idem  
Giugno  
idem  
idem  
1821  
17  
24  
5  
12  
19  
25  
2  
   
9  
   
   
   
   
16  
   
23  
   
7  
   
4,,  
11  
idem  
3,,  
11,,  
17,,  
24,,  
idem  
1822 li 15,,  
Dece 22
Decem.bre 26=
   
Restaldi Scudo uno p[er] fare i Perni  
Restaldi Scudi Sei p[er] saldo; ha attaccato anche il Pastore  
Amadeo gior:tesei
Amadeo giortesei
Amadeo giortesei
Scalpellino  
Ferentzi Scudi quattro  
Gaeti gior.te due e mezza ad abbozzare il braccio
Ferentzi Scudi Quattro  
Gaeti gior:te una al sud:o braccio
Sotto la data del 19 Maggio Moglia ha lavorato  
una gior:ta alle Ali
Parimente sotto la data del 25 d:o gior:te tre e mezza
Ferentzi Scudi Tre  
Bienemè Nipote Scudi tre per il braccio  
Moglia gior[nate] tre al sud:o braccio
Ferentzi Scudi Dodici  
Moglia Lorenzo p[er] commettere il sud:o braccio
Scalpellino  
Al Moglia sudetto per una giornata e mezza fatte al sudetto  
Al Bogazzi p[er] giornate due come S[opr].a
Allo Scalpellino p[er] giornata una, e mezza  
Al Sudetto p[er] giornata Una fatta come S.a
Al Moglia p[er] giornate due, e mezza fatte com s.a
Al Sudetto p[er] giornate Una fatta come Sa
Al Sudetto p[er] giornata Una e mezza fatta come Sa
Allo Sca[l]pellino giornata Una e mezza fatta come Sa
Ad Amadeo p[er] giornate Trè fatte csa
Al Lustratore p[er] giornata Una fatta come Sa
Allo Scalpellino p[er] giornata mezza fatta comsa
   
1 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
2 ––  
4 ––  
2 ––  
4 ––  
80  
   
1 ––  
3 50  
3 ––  
3 ––  
3 ––  
12 ––  
3 21  
80  
1 50  
2 ––  
1 20  
80  
2 50  
1 ––  
1 50  
1 20  
3 ––  
70  
40  
General Comment

Dette regnskab dokumenterer reparationer udført på Den triumferende amor, jf. A22. Skulpturen styrtede 8.11.1820 gennem gulvet på et af Thorvaldsens værksteder og pådrog sig omfattende skader. Der gøres rede for hændelsen og de implicerede værker i artiklen Gulvkollapset i Thorvaldsens værksted. Af regnskabet fremgår det, at der i forbindelse med restaureringen blev gjort følgende:


Hvad Hvem
Fremstilling af jernstifter eller hængsler Restaldi
Hugning af en ny arm Gaeti (grovhugning); Bienaimé; Moglia
Reparation af vingerne Moglia


Skulpturen befinder sig i dag på Rådhuset i Wien, og de reparationer, som regnskabet dokumenterer, fremgår tydeligt:

Den triumferende Amor Den triumferende Amor
Den triumferende Amor Den triumferende Amor Den triumferende Amor


Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab 1819-1823, p. 209
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Floor Collapse in Thorvaldsen's Workshop 8.11.1820 · Accounts 1819-1823 · Statues, Allegories · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Workshop Practice · Workshop Accounts
Persons
Amadeo · Francesco Bienaimé · Ercole Bogazzi · István Ferenczy · Gaeti · Lorenzo Moglia · Restaldi?
Works
Last updated 29.03.2017 Print