17.3.1821-26.12.1822

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Abstract

Accounts of repairs on a marble version of Cupid Triumphant, cf. A22, which had been damaged in the collapse of the floor in one of Thorvaldsen’s workshops 8.11.1820.

Document

Amore VincitoreI 209,,
   
Marzo  
   
Magg:o
   
   
   
Giug:o
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Lug:o
   
Agosto  
idem  
idem  
Novem.bre
idem  
idem  
idem  
idem  
Giugno  
idem  
idem  
1821  
17  
24  
5  
12  
19  
25  
2  
   
9  
   
   
   
   
16  
   
23  
   
7  
   
4,,  
11  
idem  
3,,  
11,,  
17,,  
24,,  
idem  
1822 li 15,,  
Dece 22
Decem.bre 26=
   
RestaldiII Scudo uno p[er] fare i PerniIII  
Restaldi Scudi Sei p[er] saldo; ha attaccato anche il PastoreIV  
AmadeoV gior:tesei
Amadeo giortesei
Amadeo giortesei
ScalpellinoVI  
FerentziVII Scudi quattro  
GaetiVIII gior.te due e mezza ad abbozzare il braccioIX
Ferentzi Scudi Quattro  
Gaeti gior:te una al sud:o braccio
Sotto la data del 19 Maggio MogliaX ha lavorato  
una gior:ta alle AliXI
Parimente sotto la data del 25 d:o gior:te tre e mezza
Ferentzi Scudi Tre  
Bienemè NipoteXII Scudi tre per il braccio  
Moglia gior[nate] tre al sud:o braccio
Ferentzi Scudi Dodici  
Moglia Lorenzo p[er] commettere il sud:o braccio
Scalpellino  
Al Moglia sudetto per una giornata e mezzaXIII fatte al sudetto  
Al BogazziXIV p[er] giornate due come S[opr].a
Allo Scalpellino p[er] giornata una, e mezza  
Al Sudetto p[er] giornata Una fatta come S.a
Al Moglia p[er] giornate due, e mezza fatte com s.a
Al Sudetto p[er] giornate Una fatta come Sa
Al Sudetto p[er] giornata Una e mezza fatta come Sa
Allo Sca[l]pellino giornata Una e mezza fatta come Sa
Ad Amadeo p[er] giornate Trè fatte csaXV
Al LustratoreXVI p[er] giornata Una fatta come Sa
Allo Scalpellino p[er] giornata mezza fatta comsa
   
1 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
2 ––  
4 ––  
2 ––  
4 ––  
80  
   
1 ––  
3 50  
3 ––  
3 ––  
3 ––  
12 ––  
3 21  
80  
1 50  
2 ––  
1 20  
80  
2 50  
1 ––  
1 50  
1 20  
3 ––  
70  
40  

General Comment

Dette regnskab dokumenterer reparationer udført på Den triumferende amor, jf. A22. Skulpturen styrtede 8.11.1820 gennem gulvet på et af Thorvaldsens værksteder og pådrog sig omfattende skader. Der gøres rede for hændelsen og de implicerede værker i artiklen Gulvkollapset i Thorvaldsens værksted. Af regnskabet fremgår det, at der i forbindelse med restaureringen blev gjort følgende:


Hvad Hvem
Fremstilling af jernstifter eller hængsler Restaldi
Hugning af en ny arm Gaeti (grovhugning); Bienaimé; Moglia
Reparation af vingerne Moglia


Skulpturen befinder sig i dag på Rådhuset i Wien, og de reparationer, som regnskabet dokumenterer, fremgår tydeligt:

Den triumferende Amor Den triumferende Amor
Den triumferende Amor Den triumferende Amor Den triumferende Amor


Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference

Regnskab 1819-1823, p. 209

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A177 Hyrdedreng, 1817, inv.nr. A177
A22 Den triumferende Amor, 1814, inv.nr. A22

Commentaries

 1. En marmorversion af Thorvaldsens Den triumferende amor, jf. A22, som blev stærkt beskadiget under gulvkollapset i Thorvaldsens værksted 8.11.1820, jf. artiklen Gulvkollapset i Thorvaldsens værksted. Skulpturen befinder sig i dag på Rådhuset i Wien, jf. den generelle kommentar.

  Den triumferende Amor

 2. Navnet på en af Thorvaldsens assistenter, som dog p.t. kun kendes fra nærværende regnskab, jf. hans biografi.

 3. Jernstifter eller hængsler, som sandsynligvis blev brugt til fastgørelse af de dele af skulpturen, som var blevet beskadiget ved gulvkollapset, herunder også skulpturens højre arm. Den blev, som det fremgår af dette regnskab, hugget på ny, og fastgjort med en jern-anordning, jf. den generelle kommentar.

 4. En marmorversion af Hyrdedrengen, jf. A177, som også blev beskadiget under gulvkollapset i Thorvaldsens værksted 8.11.1820, jf. artiklen Gulvkollapset i Thorvaldsens værksted.

 5. Thorvaldsens værkstedsmedarbejder Amadeo, jf. listen over Thorvaldsens assistenter.

 6. En stenhugger, som er unavngivet og derfor formodentlig ikke er en af Thorvaldsens faste assistenter, jf. Ordbog over fagudtryk i Thorvaldsens værksted.

 7. Den ungarske billedhugger István Ferenczy, som også arbejdede i Thorvaldsens værksted, jf. listen over Thorvaldsens assistenter.

 8. Gaeti, hvis fornavn er ukendt, var assistent i Thorvaldsens værksted og særligt beskæftiget med stenhugning og punktering, jf. listen over Thorvaldsens assistenter og Thorvaldsens værkstedspraksis.

 9. Dvs. grovhugningen af en ny højre arm til skulpturen, da den blev ødelagt under gulvkollapset, jf. artiklen Gulvkollapset i Thorvaldsens værksted.

 10. Sandsynligvis Lorenzo Moglia, da han nævnes længere nede i regnskabet og han i et brev af 19.12.1821 til Thorvaldsen nævner, at han beskæftiger sig med restaurering.

 11. Dvs. vingerne, som også blev beskadiget under gulvkollapset, jf. den generelle kommentar.

 12. Den italienske billedhugger Francesco Bienaimé, nevø til Luigi Bienaimé og assistent i Thorvaldsens værksted, jf. listen over Thorvaldsens assistenter.

 13. Denne tekst er hævet over en overstregning af ordene “p[er] tre giornate”, og tallet i beløbskolonnen er rettet til 1,5 formodentlig fra 3, svarende til dagslønnen for den pågældende assistent, nemlig Lorenzo Moglia.

 14. Den italienske billedhugger og Thorvaldsens værkstedsmedarbejder Ercole Bogazzi, jf. listen over Thorvaldsens assistenter.

 15. Dvs. “come sopra”.

 16. Dvs. en polerer, som er unavngivet og derfor formodentlig ikke er en af Thorvaldsens faste assistenter, jf. Ordbog over fagudtryk i Thorvaldsens værksted.

Last updated 29.03.2017