Glossary of Terms in Thorvaldsen's Workshop

Ordbogen vil løbende blive udbygget i takt med, at nye begreber opspores i værkstedsregnskaberne. For mere om disse redskaber og materialers udførlige anvendelse se referenceartiklen om Thorvaldsens værkstedspraksis. Listen er opstillet alfabetisk.


Dansk betegnelse Italiensk betegnelse Funktion
? Bagolo Betydning uvis, muligvis en vogn af en slags til at transportere tunge sager på
Bly Piombo Antagelig bl.a. til indfatning af ruder i studierne
Blyanter Lapis, lapisa Til tegnede skitser og markering af punkteringspunkter på originalmodellerne f.eks.
Bor Trapanini Anvendtes ved udarbejdelsen af marmorværkerne
File Raspe, raspini, rasponi Til gips- og marmorbearbejdning
? Fochoni Betydning uvis
Gips Gesso Anvendt til afstøbning af lermodeller, så de mere holdbare gipsafstøbninger (originalmodellerne) kunne bevares og bruges som udgangspunkt for den egentlige marmorhugning. Desuden anvendt til reproduktion af værker generelt.
Glas Vetro Til vinduerne i studierne
Glødekul Cenice/cinice Til opvarmning af studierne i vinterhalvåret
Grovhugge Abbozzare Assistenters grovhugning af marmorblokken
Hammer Mazzolo, mazzuolo Reelt fandtes disse i mange varianter, også i form af takkede hamre, økser og hakker velegnet til den allergroveste udhugning af blokken, mens den finere bearbejdning foregik først v.h.a. hammer og mejsel og den afsluttende hugning v.h.a. en trækølle brugt på mindre bor og jern
Hængsler eller stifter Perno/perni Formodentlig jern-anordninger til at fastgøre to stykker marmor til hinanden, f.eks. en buste og dens piedestal eller reparationer i marmor
Inkassering Incassatura Indpakning i kasser
Jern Ferri Reelt fandtes disse i mange varianter, f.eks. tandjern, fladjern, spidsjern. Se også mejsel.
Jerntråd Filo di ferro Til udarbejdelse af stativ for lermodeller samt til gitter for vinduerne i studiet
Jord Terra Muligvis anvendt som betegnelse for ler, se dette nedenfor
Kavalet Cavaletto Drejelig opsats anvendt under udarbejdelse af lermodeller og lerskitser, bozzetti
Kost Scopa, scopini Til rengøring af studierne
Kul Carbone Til opvarmning af studierne i vinterhalvåret
Ler Creta Til udarbejdelse af lermodeller og lerskitser, bozzetti
Marmor Marmo, sasso, blocco Hovedmaterialet til færdige relieffer, buster og statuer
Mejsel Scalpello Til marmorbearbejdning. I regnskaberne dog omtalt under samlebetegnelsen ferri, jf. jern ovenfor. Reelt fandtes disse i mange varianter.
Nødvendigt Apparatur   Antagelig punktermaskine m.m.
Nåle Pernetti, spille Uvist formål
Papir Telari di carta Til skitser og tegnet opskalering af værker, samt evt. til solafskærmning?
Pensler Pennelli Til rengøring af studierne
Pimpsten Pomice Til slutpolering af marmorværker
Polerer Lustratore En polerer, som formodentlig er hentet udefra.
Presse Stampello Uvis anvendelse
Pulver Polvere Til polering af marmor? Uvist, hvilket materiale, det egentlig drejer sig om
Reb Corde Antagelig flere formål, bl.a. sammenbinding af støbeforme
Sand Sabbia Antagelig anvendt som slibemiddel på marmorværker
Silke Seta Muligvis anvendt som solafskærmning?
Silketråd Cordonetto di seta Uvis anvendelse
Slibesten   Antagelig til slibning af redskaber
Snor Corde, spago Bl.a. til violinborenes bue, her dog ofte corde di budello, dvs. tarme
Solskærme til vinduer   Til solafskærmning i studierne
Stenhugger Scalpellino, intagliatore Scalpellino er en generel betegnelse for en stenhugger, mens intagliatore lader til mere snævert at betegne en stenhugger med speciale i udhugning af finere detaljer som indskrifter og ornamenter.
Svamp Sponga Uvis anvendelse; muligvis til at holde lermodeller våde, og evt. til at forme lermodeller?
Sæbe Sapone, saponetta Anvendt som smørelse til kavaletter, samt muligvis også gipsform
Søm Chiodo Antageligt flere formål, bl.a. som markering af punkteringspunkter på originalmodeller
Tegneinstrument Squadra Muligvis anvendt til at opskalere skitser til fuld størrelse
Tjære Pece Uvis anvendelse
? Verzella Betydning uvis
Vifte   Redskab ved optænding
Violinbor Violino, violino grande, violinetto Anvendtes ved udarbejdelsen af marmorværkerne til at skabe huller i f.eks. næsebor, hår m.v.
Æg Ova Uvis anvendelse

References

Last updated 03.10.2018