The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7782 of 10246
Sender Date Recipient
N.C.L. Abrahams 19.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Song in five stanzas, in which Thorvaldsen is addressed, characterized, and honoured as a childlike soul. No matter how old he may grow, he will always be a child, and if anyone should find that improper in a grown man, all those present agree that it makes him greater. After having visited Italy, they have never forgotten the child with the blue eyes, and he has not changed since his return.

See Original

Barnets Skaal.

En ganske ny, lystig og derhos sandfærdig Vise.

Synges til sin egen velklingende Melodie.

–––––––––

Trykt i dette Aar.

Hvi rose I saa vore Fædre,
Og vil, vi skal være som de?
Man Børnene ogsaa maa hædre,
I strax et Exempel skal see.
Hvis Navn kan berømtere være
Fra Syden til fjerneste Nord?
Hvem synger man heller til Ære,
End Barnet ved dette vor Bord?

Vel er det en skjønne Tid siden
For første Gang Lyset han saae;
Men hvad bryder han sig om Tiden?
Den aldrig vil Bugt med ham faae.
At skjønne, at tænke og mene
Begyndte han tidligen paa,
Og siden den Tid, han gik ene,
Har Ingen jo kunnet ham naae.

I vore polerede Dage
Troer Somme, at ei det gaaer an,
At Manden sig sætter tilbage
I Barndommens yndige Land.
Men vi her om dette Bord Alle,
Vi kjende hans barnlige Aand,
Og dog maatte Usselhed falde
For Barnets den mægtige Haand.

Saa glade vi alle jo droge
Til Egnen, hvor Druerne groe ;
Erindringer derfra vi toge
Tilbage til hjemlige Bo;
Men naar vi nu siden herhjemme
Med Længsel mod Sydlandet saae,
Da kunde vi aldrig forglemme
Det Barn med de Øine saa blaae.

Og da han nu endelig vendte
Til Fædrenelandet sin Vei
,
Da glade vi Alle erkjendte,
At Barnet forandred’ sig ei.
Da saae vi ham venligt at drage
Til vores, den lystige Flok;
Han leve til sildigste Dage,
Det Barn med den sneehvide Lok!

General Comment

Denne sang blev sunget ved Thorvaldsens fest for De danske Romere på hans fødselsdag 19.11.1838 i København.
Sangen er trykt i et hæfte.

Archival Reference
M18,58 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Characterizations of Thorvaldsen · Thorvaldsen's Birthday 19.11.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 20.03.2020 Print