The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7783 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Berlingske Tidende [+]

Sender’s Location

København

19.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori notitsen blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

[...]

Thorvaldsens 68-aarige Fødselsdag høitidligholdes iaften i det bekjendte Romerselskab. Om det er tilfældigt eller med Overlæg, at hans Johannisgruppe paa Frontonen i Frue Kirke netop idag, paa Kunstnerkongens Fødselsdag, kommer til Syne i sin Heelhed, idet Stilladsen bliver borttagen, vide vi ikke.

[...]

General Comment

Denne notits blev bragt i Berlingske Tidende Nr. 276, 19.11.1838.

Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Thorvaldsen's Birthday 19.11.
Last updated 30.04.2017 Print