The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7781 of 10246
Sender Date Recipient
F.C. Hillerup [+]

Sender’s Location

København

19.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Drikkevise

Den 19. November 1838.

Mel. Dansk Tranquebarvise.

Dengang jeg var i den gamle Stad,
Som ligger Fanden ivold dernede,
Da var jeg Stakkel saa kisteglad,
Naar Halsen kun ei blev tør af Hede.
Flux greb jeg Hatten, til Bacchus rendte;
Han Ganen qvæged’, naar Solen brændte,
Den brave Fyr!

Naar la ragazza med Junos’Blik
Mig Ryggen vendte med haanlig Latter,
Fortvivlet hen til min Ven jeg gik,
Og græd og sagde: hør, lille Fatter!
La bella Rosa col bianco petto
Mi ha trattato com’ un Masetto;
O, che farò?

Han Thyrsus svinged’ med kraftig Arm ‒
Saa kom der Fyre med Bukkehaler,
Og Vinen, perlende, klar og varm
De gjød i glimrende Sølvpocaler.
Da glemte snart jeg den kolde Pige,
Thi Guden førte mig til sit Rige ‒
Che vidi là?

Forgyldte Slotte af bare Luft,
Charmante som en Gudindes Drømme,
Sødt hyllet ind i en Drueduft,
Som for Olympen sig pænt kan sømme!
Smaa Drenge tapped’ af Sølverfade,
Og Viin flød ned ad den hele Gade ‒
Hallo, Halle!

Naar Livets Fartøi lidt viltert gik ‒
Hver Skipper hændes det mange Gange ‒
Jeg Raad i Stormen hos Evan fik;
Han Ankre kasted’ med Halse lange ‒
Til Roer han brugte den friske Ranke,
Og Fred gav Glasset, det fulde, blanke!
Haha! Haha!

Men da jeg skulde fra Paven bort.
Fra Romas Kneiper og magazzini,
Hvor flød min Taare som Bækken fort!
In Danimarca non sono vini.
Kun Øl der drikkes og Aquavitter,
En Magensnaps, som er grøn og bitter,
O Herreje!

Jeg kom saa flau til den danske Strand,
Og skulde Kysten med Fryd betræde;
Jeg hulked’ atter ‒ Men flux en Mand
Mig hvisked: Skam Dig! Hvi vil Du græde?
Ei skal Du vorde i Øl begravet;
Jeg Vinen bringer Dig over Havet ‒
Chateau Margaux!

I Aften selv er han kommen hid;
Usynlig Alle han mildt omsvæver.
Seer nu, I Glasset kan faae paa Glid,
Thi meer end Snak han af Støvet kræver!
Kom lad os klinke, kom lad os drikke!
I Nord og Syd svigter Bacchus ikke
Den danske Mand!

Felice Purelli.

General Comment

Denne sang blev sunget ved Thorvaldsens fest for De danske Romere på hans fødselsdag 19.11.1838 i København.
Sangen er trykt i et hæfte.

Archival Reference
M18,31 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)
Subjects
Social Life in Denmark
Last updated 30.05.2016 Print