The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7848 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

  Thorvaldsens Skaal.

  1839.

Danmark, deilig Vang og Vænge,
Lukt med Bolgen blaa!
Ei du skal med Hoved hænge,
Ikke skamfuld staae.
Blandt Barbarer man dig satte:
“Ei du kunde Konsten fatte.” —
Nu har Bladet vendt sig; atter
Verden høit dig skatter.

Thi en Søn har du jo funden
Fra din egen Jord,
Som har Laurbærkrandse vunden
Rundt i Syd og Nord.
Meislen klang med kraftig Sene,
Liv fremsprang af døde Stene;
Skjønhed, Ynde, Tankefylde —
Topmaalt — hvad man vilde!

Han har sat saa mange Minder
I Metal og Steen
Om det Guddoms Blod, som rinder
I vor Aare reen.
Schiller, Byron, Jordens Vise
Fremstod’, at vi dem kan prise,
Ved hans Haand af Gravens Gjemme. —
Dem vi ei skal glemme!

Ja! saa mangt et Billed satte
Høit han paa dets Fod:
At al Verden ret kan skatte
Dygtighed og Mod. —
Tiden bringer nok den Rette,
Som kan og hans Minde sætte!
Nu hans Venskab stolt os fryde!
Høit hans Skaal skal lyde!

General Comment

Denne sang er trykt.

Archival Reference
M18,40 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839)
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 19.05.2014 Print