The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7849 of 10246
Sender Date Recipient
Ferdinand Richardt [+]

Sender’s Location

København

Presumably 1839 or 1840 [+]

Dating based on

Dateringen er baseret på maleriernes datering, men kan evt. strækkes helt frem til Thorvaldsens dødsår 1844.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Richardt’s receipt for Thorvaldsen’s payment for a painting, either A Studio at the Academy of Fine Arts, Copenhagen, B284, or Thorvaldsen in his Studio at the Academy of Fine Arts in Copenhagen, B285.

See Original

Jeg har modtaget for et Maleri som Conferentsraad Thorvaldsen har kjøbt 80 Rlr

JF Richardt

General Comment

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af et af Richardts malerier – enten En malerstue på Charlottenborg, B284, eller Thorvaldsen i sit atelier på Charlottenborg, B285. Begge malerier befinder sig endnu i dag i Thorvaldsens malerisamling.


Maleriet En malerstue på Charlottenborg, B284, var udstillet på Charlottenborg 1839, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København, 1839, Tillæg, p. 3, kat.nr. 301. Sømanden, der på maleriet står model for de malende elever, kan betragtes nærmere i et andet maleri fra Thorvaldsens malerisamling, nemlig storebroderen, Carl Richardts Portræt af en sømand med pibe i hånden, B283. Thorvaldsen erhvervede dette maleri som en velgørenhedsgerning, jf. Carl Richardts brev til Thorvaldsen af 13.5.1841.

Archival Reference
gmI, nr. 55
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 68, nr. 283 og 284.

Subjects
Genre Scenes · Purchase of Paintings · Portraits, Depicting Thorvaldsen · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Works
Last updated 04.01.2016 Print