The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5398 of 10246
Sender Date Recipient
NN 16.12.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Thorvaldsen.

Ved dette Aars Kunstudstilling i Berlin saaes af vor Thorvaldsen en Marmorstatue: “Haabet”, bestemt for et Monument over Ministeren v. Humbolds Gemalinde i Tegel, og en Gibsafstøbning af hans “Venus med Æblet.”

‒ I den udførlige Anmeldelse om denne Udstilling, som læses i “Der Freimüthige”, Octbr. og Novbr. d. A., mener Forfatteren, at “Canova, der ved sine indtagende qvindelige Figurer henrev hele Verden til Beundring, endnu efter sin Død skader vor danske Mesters Skulpturer” (?) ‒ “hiin virkede paa Sandserne, denne overhovedet paa Følelsen.” ‒ “Saaledes”, hedder det videre, “er det da afgjort, at denne Venus med Æblet, som desuagtet sætttes ved Siden af de bedste Antiker og holdes for et plastisk Mesterværk, ikke udholder nogen Sammenligning med Canovas (!). Medens vi hos den Sidste henrives af Ledemodenes og skjulte yndige Formers Tillokkelse, lader denne os, ved en Art af guddommelig Majestæt, forblive kolde og kun komme til Beundring.” ‒ Om den ovenfornævnte Statue: “Haabet”, bemærkes, at den “er afbildet drapperet og i opreist Stilling, med Granatæblet i Haanden. Mesteren kjendes isærdeleshed paa Ordningen af Drapperiet, i hvis Foldekastning han overgaaer Alle. Hans Elever synes imidlertid at have gjort det Meste ved denne Statue.”

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, Fjerde Aargang. No. 296. 1830.

Archival Reference
M17,33 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830)
Subjects
Thorvaldsen and Canova
Persons
Antonio Canova · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 11.09.2014 Print