Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5398 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN 16.12.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsen.

Ved dette Aars Kunstudstilling i Berlin saaes af vor Thorvaldsen en Marmorstatue: “Haabet”, bestemt for et Monument over Ministeren v. Humbolds Gemalinde i Tegel, og en Gibsafstøbning af hans “Venus med Æblet.”

‒ I den udførlige Anmeldelse om denne Udstilling, som læses i “Der Freimüthige”, Octbr. og Novbr. d. A., mener Forfatteren, at “Canova, der ved sine indtagende qvindelige Figurer henrev hele Verden til Beundring, endnu efter sin Død skader vor danske Mesters Skulpturer” (?) ‒ “hiin virkede paa Sandserne, denne overhovedet paa Følelsen.” ‒ “Saaledes”, hedder det videre, “er det da afgjort, at denne Venus med Æblet, som desuagtet sætttes ved Siden af de bedste Antiker og holdes for et plastisk Mesterværk, ikke udholder nogen Sammenligning med Canovas (!). Medens vi hos den Sidste henrives af Ledemodenes og skjulte yndige Formers Tillokkelse, lader denne os, ved en Art af guddommelig Majestæt, forblive kolde og kun komme til Beundring.” ‒ Om den ovenfornævnte Statue: “Haabet”, bemærkes, at den “er afbildet drapperet og i opreist Stilling, med Granatæblet i Haanden. Mesteren kjendes isærdeleshed paa Ordningen af Drapperiet, i hvis Foldekastning han overgaaer Alle. Hans Elever synes imidlertid at have gjort det Meste ved denne Statue.”

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, Fjerde Aargang. No. 296. 1830.

Arkivplacering
M17,33 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830)
Emneord
Thorvaldsen og Canova
Personer
Antonio Canova · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 11.09.2014 Print