The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on [26].8.1805

Baron Herman Schubart. Thorvaldsen var på talrige opfordringer rejst til Schubarts sommerresidens Montenero i begyndelsen af august, se breve fra Schubart til Thorvaldsen af 4.3.1805, 10.5.1805 og 10.6.1805. Af breve fra Schubart af 1.7.1805, 19.7.1805 og 26.7.1805 fremgår det, at Thorvaldsen i første omgang afslog tilbuddet, men kort efter den 8. august 1805 drog han alligevel til Montenero, hvilket Schubart med stor glæde imødeså i brev af 8.8.1805. Ændringen af planen skyldtes bl.a., at Thorvaldsen ledsagede vennen Conrad Rantzau til Montenero. Thorvaldsen og grev Rantzau havde mødt hinanden i Rom 1805, og på grevens opfordring besluttede Thorvaldsen at rejse med ham til Montenero, se Thiele II, p. 32.
Rantzau blev dog kun på Montenero en enkelt dag, ibid., p. 33.

Last updated 17.01.2014