Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 18021898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Senest 1796 Bernt Anker?, A782.
Senest 1796 Cecilia Kirstine Monrad, A745 og A747.
Senest 1796 Peter Johan Monrad, A744 og A746.
Senest 1796 Thomas Thaarup, portrættegning, Teatermuseet, forlæg for kobberstikket E2298.
Antagelig 1796 Ubekendt, A888.
1796 A.P. Bernstorff, A743.
1796 A.P. Bernstorff, A817.
Senest januar 1796 Ole Johan Samsøe, C755.
Forår 1796 Med hjælp fra A.P. Bernstorff og opmuntret af bl.a. Peder Horrebow Haste opnår Thorvaldsen admiralitetets tilladelse til at rejse til Italien med fregatten Thetis på dens togt til Middelhavet.
6.3.1796 Står fadder for Henriette Johanne og Peder Friis’ datter, Petrine Christine Engelbrechtine Friis (1796-1820).
9.3.1796 Deltager i bryllupsfesten for Frederike Dorothea og Peter Hanning Hammer.
Senest medio marts 1796 Frederike Dorothea Hammer, C746.
Senest medio marts 1796 Peter Hanning Hammer, portrættegning, privateje.
Senest medio marts 1796 Peter Hanning Hammer, portrætmedaljon, ukendt opholdssted.
Senest 27.3.1796 Ernst Heinrich Løffler, A864 og A630.
31.3.1796 A.P. Bernstorff, A856, fremvises på Kunstakademiet for Arveprins Frederik.
20.5.1796 - 30.8.1796 Charlotte Amalie Fisker, portrættegning, ukendt opholdssted.
Antagelig juni 1796 Mindeblad for Ole Johan Samsøe, tegning, forlæg for kobberstukken vignet i tidsskriftet Thalia.
Sommer 1796 F.C. Willerup, buste, antagelig gips, ukendt opholdssted.
1.7.1796 Thorvaldsens rejsestipendium begynder officielt.
Senest august 1796 Hans Christopher Sonnin, portrættegning, privateje.
Senest august 1796 Jens Ulstrup, portrættegning, privateje.
Senest august 1796 Johanne Ulstrup, portrættegning, privateje.
Medio august 1796 Afskedsfest for Thorvaldsen på Den Kongelige Skydebane. En sang af Peder Horrebow Haste afsynges.
23.8.1796 Modtager instruksen for sin rejse fra Kunstakademiet.
29.8.1796 Thorvaldsen går ombord på fregatten Thetis.
30.8.1796 Fregatten Thetis letter anker fra Københavns red. Thorvaldsen forlader Danmark.
6.9. - 8.9.1796 Fregatten Thetis udveksler skud med engelske skibe i Nordsøen.
10.9. - 19.9.1796 Fregatten Thetis sejler gennem Den engelske Kanal.
15.9.1796 Fregatten Thetis ligger ud for øen Portland i den engelske kanal.
21.9. - 6.10.1796 Gerhard Sievers Bille, C750.
29.9.1796 Johan Christian Gustav Hohlenberg, C756.
Oktober eller december 1796 G.F. Rørbye, C751.
Oktober eller december 1796 Laurits Jensen Grove, portrættegning, ukendt opholdssted.
2.10.1796 Fregatten Thetis udveksler skud med to portugisiske orlogsfregatter i Biscayen.
4.10.1796 Fregatten Thetis passerer Kap Vincent.
7.10.1796 Fregatten Thetis passerer Gibraltar.
8.10.1796 Thorvaldsen o.a. går i land i Malaga. Besøger den danske konsul. Ser kirker, går i teatret m.m.
9.10.1796 Fregatten Thetis venter på vind til at sejle. Thorvaldsen og Peder Pavels i land i Malaga, ser hospital, nogle kirker og besøger kaffehus.
11.10.1796 Fregatten Thetis letter anker fra Malaga med kurs mod Algier.
16.10.1796 Fregatten Thetis når Algier og efterlader dér sin ledsager, presentskibet.
17.10. - 22.10.1796 Fregatten Thetis sejler i hårdt vejr mod Malta.
24.10.1796 Ankommer til Malta 1. gang. Fregatten Thetis i pestkarantæne.
26.10. - 6.11.1796 Lorens Henrich Fisker, portrættegning, Frederiksborg, Hillerød.
26.10. - 6.11.1796 Lorens Henrich Fisker, portrættegning, ukendt opholdssted.
Primo november 1796 Charlotte Amalie Fisker, portrættegning, Frederiksborg, Hillerød.
7.11.1796 Fregatten Thetis letter anker fra Malta med kurs mod Tripoli.
13.11.1796 Fregatten Thetis kaster anker på Tripoli red.
15.11.1796 Thorvaldsen går i land i Tripoli. Samme aften må fregatten Thetis lette anker pga. uvejr.
23.11.1796 Fregatten Thetis er tilbage på Tripolis red, afsejler to dage senere med kurs mod Malta.
2.12.1796 Fregatten Thetis ankommer til Malta 2. gang, pestkarantæne indtil 18.12.
Medio december 1796 Kentauren Chiron lærer Achilleus lægekunsten, C499, tegning til skibsdoktor Hansens stambog.
16.12.1796 H.A. Schmidt, portrættegning, ukendt opholdssted.
18.12.1796 Fregatten Thetis’ pestkarantæne ophæves og Thorvaldsen går i land i Valletta.
20.12.1796 - primo januar 1797 Bor antagelig i 3 uger i Scamp’s Palace i Valletta sammen med Pavels, mens fregatten Thetis kølhales.
26.12.1796 Besøger Mdina på Malta sammen med Peder Pavels, Christian Georg Hansen, G.F. Rørbye og H.A. Schmidt.
Årsskiftet 1796 - 97 Rids af Fort St. Angelo i Vallettas havn, C818r (del af motivet).
Ultimo december 1796 Udfører satirisk tegning af en karantænekommissionsleder til Peder Pavels, ukendt opholdssted.