Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1495 af 10210
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

20.3.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevudkastet blev i sin endelige form afsendt 20.3.1816, brevudkastet er formentlig skrevet samme dag eller dagen før.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Nadegest Prins

Med en føelse af Glæde og Høyagtelse har jeg modtaget Deres Kongelige Hoyheds naadigste Skrevelse af 4 feb, hvoraf jeg seer æ[d]le Prins Deres iver for Kunsten og dens Dyerkere og hvor lykkelig velde jeg ikke bleve Dersom jeg nogelunde kunde giøre mig værdig til den Tiiltro Deres Kongelige Hyehed har tel mig.
Udbiskrivelig er den lenzel igen at see mit fædreland men med aldet kan jeg unmulig strax falade Rom Jeg har føren jeg har udførdt de hos mig bestelte arbeyde som i den Samme skal være feædeg og de dran

Generel kommentar

Thorvaldsen har selv skrevet dette og et andet lignende brevudkast til brevet 20.3.1816. Begge udkast ender abrupt, og det er tydeligt, at Thorvaldsen har kæmpet med at formuleret brevet, som han gerne ville. Han endte imidlertid med at få hjælp af C.W. Eckersberg til den endelige koncept, ligeledes dateret 20.3.1816.

Arkivplacering
m28, nr. 94
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 288.
Sidst opdateret 07.10.2014 Print