Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1506 af 10239
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

20.3.1816 Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Med en føelse af Glæde og Høyagtelse har jeg imodtaget Deres Kongelige Høyheds naadegste Skrivelse af 4 Febr hvoraf jeg seeer naadigste Prens Deres iver for Konsten og dens Dyrkerere Det vilde være en stor Lykke for mig at kunde værre værdig til den storre tiltro Deres K H har til mig. Jeg brender efter af lengsel efter at see mit Fædreneland ingenting er naturlige som faa efter tyve aars fraværelse
Behageleg arbieder har kunde tyve aar allene Rom kunne Berøve mig denne saa naturlige og en saa san[d] fornøelse

Generel kommentar

Dette udkast er et af to egenhændige kladder skrevet af Thorvaldsen til brevet 20.3.1816. Det endelige brev blev dog skrevet efter Eckersbergs koncept 20.3.1816. Da Thorvaldsen har flere udstregninger og tilføjelser i udkastet, er særligt sidste del af kladden vanskelig at dechifrere.

Arkivplacering
m28, nr. 93
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Omtalt hos Thiele II, nr. 288.
Sidst opdateret 07.10.2014 Print