Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8948 af 10207
Afsender Dato Modtager
NN 13.2.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

[...]

— “Dagen” meddeelte Efterretninger fra Thorvaldsen af 15de Februar. Den store Kunstner nyder det bedste Helbred og arbeider med ungdommelig Iver. Flere Tegninger og Modeller til nye Arbeider, fornemmeligen til en Række af Basreliefs fremstillende de vigtigste Momenter af Frelserens Liv, vidne om hans usvækkede Productivitet og dybe Sands for Behandlingen af religieuse Gjenstande. Thorvaldsens Omgivelser ere sysselsatte med at indpakke de Kunstsager, han har bestemt til at hjemsendes iaar, og blandt hvilke befinde sig hans Malerier, Tegninger og Kobberstik. De mange Arbeider, han finder sig forpligtet til at fuldende i Rom, ville sandsynligen foranledige, at hans Hiemreise maa udsættes til næste Aar, men der er ikke ringeste Grund til at antage, at Fædrelandet længere skulde savne hans Nærværelse.

Ovenstaaende tjener saaledes til Berigtigelse af den i “Leipz. allg. Zeit” i et Brev fra Rom af 11te Februar indrykkede Efterretning, at Thorvaldsen agtede at ende sine Dage i Rom.

 
[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Figaros Supplementblade 13.3.1842.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Figaros Supplementblade 13.3.
Emneord
Thorvaldsens levnedsløb, samtidig beskrivelse
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.03.2016 Print