The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8966 of 10225
Sender Date Recipient
NN 13.2.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

[...]

— “Dagen” meddeelte Efterretninger fra Thorvaldsen af 15de Februar. Den store Kunstner nyder det bedste Helbred og arbeider med ungdommelig Iver. Flere Tegninger og Modeller til nye Arbeider, fornemmeligen til en Række af Basreliefs fremstillende de vigtigste Momenter af Frelserens Liv, vidne om hans usvækkede Productivitet og dybe Sands for Behandlingen af religieuse Gjenstande. Thorvaldsens Omgivelser ere sysselsatte med at indpakke de Kunstsager, han har bestemt til at hjemsendes iaar, og blandt hvilke befinde sig hans Malerier, Tegninger og Kobberstik. De mange Arbeider, han finder sig forpligtet til at fuldende i Rom, ville sandsynligen foranledige, at hans Hiemreise maa udsættes til næste Aar, men der er ikke ringeste Grund til at antage, at Fædrelandet længere skulde savne hans Nærværelse.

Ovenstaaende tjener saaledes til Berigtigelse af den i “Leipz. allg. Zeit” i et Brev fra Rom af 11te Februar indrykkede Efterretning, at Thorvaldsen agtede at ende sine Dage i Rom.

 
[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Figaros Supplementblade 13.3.1842.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Figaros Supplementblade 13.3.
Subjects
Thorvaldsen's biography, comtemporary
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.03.2016 Print