The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8975 of 10237
Sender Date Recipient
NN 13.2.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

[...]

Den 9de Februar. “Dagen” omtalte den Medaille, som i afvigte Aar, ifølge allerhøjeste Befaling, er præget, og hvortil Hr. Medailleur Christensen har leveret Stemplerne. Aversen bærer Hs. Majestæts Brystbillede med Overskrift: Christianits VIII. Rex Daniæ; Reversen, hvortil Conferentsraad Thorvaldsen har leveret Forbilledet i en dertil componeret Medaillon, fremstiller en bekrandset Genius med Videnskabens og Kunstens Attributer og med Omskrivt: Ingenio et Arti. — Denne Medaille, som skal have til Hensigt at tjene Hs. Majestæt som en Erkjendelse for litteraire og kunstneriske Arbeider, der, ifølge allernaadigst Tilladelse, overrækkes Allerhøistsamme, isærdeleshed saadanne, som have et særegent Værd for Danmark, er præget i Exemplarer, saavel af Guld som af Sølv, og hvert Exemplar, som allernaadigst tildeles en Videnskabsmand eller Kunstner, bærer hans Navn i Randen. Exemplarer i Guld af denne Medaille ere allernaadigst skjænkede: Dr. jur. Prof. Altmeyer i Brüssel, Dhrr. A. Jal, Gaucheraud og Terraux-Compans i Paris, Dr. Prof. Rud. Bøttger i Frankfurt og Conservator ved den kongelige Malerisamling, Prof. J. P. Møller i Kjøbenhavn.

 
[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Figaros Supplementblade 13.2.1842.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Figaros Supplementblade 13.2.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.03.2016 Print