Tilbage til Z

Mimma Zoëga

Denne biografi er under udarbejdelse.

Mimma Zoëga var datter af Maria og Georg Zoëga.

Der verserer det rygte, at Thorvaldsen skulle have været Mimma Zoëgas biologiske far. Rasmussen Pin, op. cit., skriver – uden kildehenvisning – at Mimma

”...slet ikke lignede [Georg] Zoëga, men derimod i forbløffende grad lignede Bertel Thorvaldsen. Og da det vides, at Zoëgas italienske kone i Rom havde haft et forhold til den danske billedhugger, kan man vist roligt formode, at det drejede sig om Thorvaldsens biologiske datter.”

Rygtet kan ikke fuldstændig afvises, da Thorvaldsen havde en eller anden tættere forbindelse til Maria Zoëga, men om der har været tale om en affære, er der p.t. ingen kendte kilder, der kan bekræfte – se mere herom i Maria Zoëgas biografi.
Og at Mimma Zoëga skulle have lignet Thorvaldsen “i forbløffende grad”, er der, så vidt vides, heller ingen samtidige kilder, der kan bekræfte.

Referencer

  • A.D. Jørgensen: Georg Zoega. Et mindeskrift, København 1881, p. 95.
  • Inge Lise Rasmussen Pin: Friederike Brun. En dansk-tysk forfatterindes liv, København 1992, p. 133-134.

Sidst opdateret 12.09.2017

Mimma Zoëga

Maria Emilia Zoëga aka Minna 1801-1868 Dansk, italiensk
Omtalt i9 dok.