Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til S

Peter Norden Sølling

Denne biografi er under udarbejdelse.

Thorvaldsen mødte Peter Norden Sølling under sit ophold i Danmark 3.10.1819-11.8.1820.
Under dette ophold beså Thorvaldsen den Bombebøsse, som Sølling havde oprettet d. 11.8.1819 (jf. Søllings brev til Thorvaldsen 14.11.1822). Bombebøssen var en fond til fordel for trængende, gamle sømænd.
Pengene hertil blev indsamlede i skallen fra en 200 punds bombe, der bar følgende indskrift:

Med Bomber Skib og Gods og Huus kapseises
Af denne derimod skal Jer en Gaard opreises.
[Kapsejses betyder jf. Ordbog over det danske Sprog: væltes, ødelægges].

Stiftelsen Bombebøssen, der fortsat eksisterer, har idag til huse på Christianshavn.

Sølling var ligesom Thorvaldsen medlem af teaterforeningen Borup Selskab.

Portrættet til højre er udført af Christian Horneman og findes i Den kongelige Kobberstiksamling.
Portrættet gengiver nederst følgende vers af forfatteren C. Pram:

Kiække Landsmænd! Sømand, Fisker, Lods
Som seer rolig vilden Bølge fraade!
See den Sølling her, hvis sikre Baade
Tusind Frelste skylde Liv og Gods!

Pram

Sølling er begravet på Holmens Kirkegård i København.

Gravmæle Peter Norden Sølling, Holmens Kirkegård, København
Peter Norden Søllings gravsten, Holmens Kirkegård

Sidst opdateret 20.08.2020

Christian Horneman: Portræt af P.N. Sølling

Peter Norden Sølling

1758-1827 Dansk, norsk Søofficer og vaterschout
Til Thorvaldsen2 dok.