Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til J

Ludvig Jacobson

Denne biografi er under udarbejdelse.

Jacobson behandlede Thorvaldsens svigersøn Fritz Paulsen, som var gift med Thorvaldsens datter Elisa. Fritz Paulsen døde 6.6.1843, og Elisa forlod efterfølgende Danmark.
Jacobson døde imidertid også samme år, så Jacobsons bror J.C Jacobson skrev til Thorvaldsen. Eftersom Elisa havde forladt landet, anmoder J.C. Jacobson i brev af 26.9.1843 Thorvaldsen om at betale for den lægebehandling Fritz Paulsen havde modtaget.

Jacobson har tidligere fejlagtigt været anført som en af de læger, der behandlede Thorvaldsen i hans sidste år. Thorvaldsen blev efter sin hjemkomst til Danmark i 1838 tilset af flere forskellige læger heriblandt etatsråd Ole Bang, men også af dronning Caroline Amalies læge Johan Peter Jacobsen på dronningens opfordring.
I følge C.F. Wilckens erindringer om Thorvaldsen udgivet i 1874, blev Thorvaldsen behandlet af en Jacobsen (jf. Wilckens, op. cit. (1874), p. 90-93). Det er i den redigerede genudgivelse fra 1973 fejlagtigt blevet rettet til at være Ludvig Levin Jacobson, og ikke som tilfældet var Johan Peter Jacobsen. Se referenceartikel for mere om Thorvaldsens lægebehandlinger og striden mellem de tilknyttede læger.

Portrættet t.h. er et udsnit af et litografi udført 1839-40 af David Monies efter forlæg af C.A. Jensen. Det findes i Den kongelige Kobberstiksamling.

Referencer

  • Carl Frederik Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, samlede til Familielæsning, København 1874 (genudgivet som C.F. Wilckens: Thorvaldsens sidste år, København 1973).

Sidst opdateret 30.04.2015

David Monies efter forlæg af C.A. Jensen: Ludvig Jacobson, 1839-40

Ludvig Jacobson

Ludvig Levin Jacobson 1783-1843 Dansk Læge
Omtalt i1 dok.