The Thorvaldsens Museum Archives

Back to P

? (Madame Felix) Potocka

Denne biografi, hvortil Arkivets oplysninger er sparsomme, er under udarbejdelse.

Grevinde Potocka, født Paé, findes omtalt i general Stanisław Mokronowskis korrespondance med Thorvaldsen ang. en transport af nogle forlæg til rytterstatuen af Józef Poniatowski, A123, se fx 24.10.1818. Hun er p.t. ikke identificeret ved fornavn, men kun ved sin mands navn.

Grevinden var med stor sandsynlighed en familierelation til Tekla Potocka (f. Sanguszka) og hendes kusine Anna Potocka (f. Tyszkiewicz), der bestilte monumentet for Włodzimierz Potocki.

Last updated 28.05.2015

? (Madame Felix) Potocka

? (Madame Felix) Potocka, f. Paé / b. Paé ? [1819] Countess
Mentioned in1 Doc.