The Thorvaldsens Museum Archives

Back to B

Søren Jørgensen Breder

Breder var fra 1815 sognepræst i Frederikshald / Halden i Norge og fra 1816 provst i Nedre Borgesyssels provsti.
Han kom, så vidt vides, aldrig direkte i berøring med Thorvaldsen, men optræder i Arkivet som vidne for Hans Henrik Gunnerus i et brev af 23.8.1823 stilet til Thorvaldsen.
Som ung var han i Norge huslærer for den senere navnkundige general Olaf Rye (1791-1849), og som medlem af studenterkorpset deltog han i Slaget på Reden 1801.

References

  • Martin Arnesen og Ivar Hesselberg Breder: Stamtavler over Familien Breder og de med den beslægtede Familier Preus og Arctander med alle disse Familiers Sidelinier, Kristiania 1876, p. 11-12.

Last updated 14.01.2013

Søren Jørgensen Breder

aka Severin Jørgensen Breder 1778-1831 Norwegian Præst
To and from others1 Doc.
Mentioned in2 Doc.