Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til B

Søren Jørgensen Breder

Breder var fra 1815 sognepræst i Frederikshald / Halden i Norge og fra 1816 provst i Nedre Borgesyssels provsti.
Han kom, så vidt vides, aldrig direkte i berøring med Thorvaldsen, men optræder i Arkivet som vidne for Hans Henrik Gunnerus i et brev af 23.8.1823 stilet til Thorvaldsen.
Som ung var han i Norge huslærer for den senere navnkundige general Olaf Rye (1791-1849), og som medlem af studenterkorpset deltog han i Slaget på Reden 1801.

Referencer

  • Martin Arnesen og Ivar Hesselberg Breder: Stamtavler over Familien Breder og de med den beslægtede Familier Preus og Arctander med alle disse Familiers Sidelinier, Kristiania 1876, p. 11-12.

Sidst opdateret 14.01.2013

Søren Jørgensen Breder

aka Severin Jørgensen Breder 1778-1831 Norsk Præst
Til og fra andre1 dok.
Omtalt i2 dok.