Back to A

Accademia Italiana

Accademia Italiana var en forening for videnskabsmænd, forfattere, kunstnere m.m., der først havde base i Livorno. Akademiets formål var at styrke videnskaben, og at fremme “den gode smag” inden for litteraturen og “de skønne kunster”.

Akademiet afholdt ikke egentlige møder, men fungerede i højere grad som et korresponderende akademi, hvis virksomhed først og fremmest bestod i udgivelse af publikationer med artikler af medlemmerne, jf. fx Atti…, op. cit.

Akademiets medlemmer var inddelt i fire klasser: “Scienze Morali”, dvs. filosofi, historie, politik; “Scienze Esatte, e Naturali”, dvs. naturvidenskaberne; “Letteratura”, dvs. filologi, grammatik, poesi, romankunst, rejsebeskrivelser m.m.; mens den fjerde klasse var “Belle Arti”, dvs. billedkunst, musik, teater m.m., jf. akademiets statutter i Atti…, op. cit. 1810, p. XI-XII.

Grundlæggerne af akademiet i 1798 var den italienske gejstlige og universitetsprofessor i Pisa, Giacomo Sacchetti (1766-1840) og den tyske videnskabsmand Edouard Romeo Vargas-Bedemar, der var hhv. akademiets generalsekretær og præsident i de første år af dets levetid. I årene 1805-08 opstod en voldsom strid mellem de to om akademiets organisering, der førte til, at begge fratrådte deres poster i akademiet, jf. Kornerup, p. 109.
Stridighederne mellem de to grundlæggere synes at have handlet om formaliteter og ikke om indhold – bl.a om akademiets vedtægter og om retten til at udnævne medlemmer m.m., jf. Kornerup, p. 94-111. Uoverensstemmelserne efterlader indtrykket af akademiet som en eksklusiv og lærd vip-klub, hvis formål i ikke ringe grad var at lade medlemmerne sole sig i hinandens berømmelse og bruge medlemskabet som social positionering.

Præsidentembedet blev i 1808 overtaget af den italienske greve og læge Pietro Moscati (1739-1824), mens Herman Schubart blev vicepræsident, jf. Atti…, op. cit. 1810, p. XXV.

Thorvaldsen blev valgt som medlem af akademiet 4.5.1807, men han optræder ikke på medlemslisten 1810, jf. Atti…, op. cit. 1810, p. XL-XLIII. Hans medlemskab dokumenteres af udnævnelsesbrevet og af, at Schubart betitler ham “Socio dell’accademia Italiana” på brev af 18.1.1808, men spørgsmålet er, om det nogen sinde blev effektueret.

Adskillige personer i Thorvaldsens omgangskreds var medlemmer af akademiet som fx: Antonio Canova, Raphael Morghen, Andrea Appiani, Pietro Benvenuti, Giovanni Antonio Santarelli, Gaspare Landi, Vincenzo Camuccini, Thomas Hall, Wilhelm von Humboldt, Giuseppe Antonio Guattàni, Giovanni Gherardo de Rossi, Virginio Bracci, Giuseppe Valadier, Konrad Heinrich Schweickle og mange andre, jf. medlemslisten i Atti…, op. cit. 1810, p. XXV-XLIX.

References

Last updated 11.08.2015

Accademia Italiana

Accademia Italiana di Scienze, Lettere, ed Arti Grundlagt / founded 1798 Italian Academy
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in4 Doc.