The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Konrad Heinrich Schweickle

Schweickle, der kom fra Stuttgart, boede fra 1804 (ikke som tidligere antaget 1802) til 1806 i Rom.

Thiele I, p. 179, beretter fejlagtigt, at den opmærksomhed, som Schweickles statue Amor (Eros Nikator)1802 vakte i det romerske kunstliv, gav Thorvaldsen lysten tilbage til at tage fat på sin Jason med det gyldne skind, A52.
Thiele skriver:

På denne Tid have en ung Billedhugger fra Stuttgart, Schweickle, vakt ualmindelig Opmærksomhed ved en Statue, Amor, og dette Arbeides Fortieneste kom saaledes ogsaa Thorvaldsen for Øre. Han gik hen for at see det, men fandt, at de Lovtaler, han havde hørt, vare overdrevne, og at, dersom Celebriteten laa saa nær for Haanden, kunde han ogsaa frembringe noget, der kunde fortiene at komme i Betragtning.
Den sønderslagne Jason reiste sig nu igien i hans Tanke og inden man vidste noget deraf, havde han i sit Studio opbygget en Leermasse, hvoraf denne Heros skulde træde frem i overmenneskelig Størrelse.

I Arkivets kilder omtales Schweickles Amor også først i efteråret 1804, hvor den i nævnes som en nyhed i korrespondancen mellem Herman Schubart og Thorvaldsen, jf. brev af 2.11.1804 og udkast af 30.11.1804. Thieles historie må derfor bero på en misforståelse.

Værket er omtalt kort af August Wilhelm Schlegel i en note til en rapport om kunstlivet i Rom, som han i sommeren 1805 sendte til Goethe.

Schweickle uddannedes før sit ophold i Rom hos Jacques-Louis David (1748-1825) i Paris. Fra 1806 til 1830 var han professor ved Kunstakademiet i Napoli, Reale Accademia di Disegno.

Schweickle var ligesom Thorvaldsen medlem af Accademia Italiana, jf. Atti…, op. cit.

References

Last updated 18.06.2018

Konrad Heinrich Schweickle

1779-1833 German Sculptor
To Thorvaldsen2 Doc.

Mentioned in4 Doc.